Księga Gości-przeglądanie

Powrót

  Aktualności

Anna Ordyczynska

Utwórz swoją wizytówkę


 

O mnie

http://aordycz.blogspot.com/
Fotoalbum Ordyczyńskich
Maryla Ordyczyńska

Potomkowie Ordyczyńskich

  Indeks osób 

W poszukiwaniu korzeni

Kalendarium Rodzinne
Genealogia
Top Lista

Saga Rodziny

Groby moich przodków

Kiersnowski-inf ogólne

Wszystko o Stankiewiczach

Stankiewicz-inf ogólne

Napisz do mnie
Napisz do mnie
Napisz do mnie
tel.kom.0 604655705
gg: 1683372

 ICQ: ICQ status 169700510    

 


Strona utworzona:

2003-07-10

Aktualizacja:2011-03-26

 
 

 

Przychodzi czas kiedy chcemy dowiedzieć się skąd i od czego
wywodzi się nasze nazwisko. Oprócz poszukiwań w archiwach, parafiach i 
wypytywania rodziny o przeszłość , staramy się i tego  dowiedzieć , jako
pewną ciekawostkę dla późniejszego pokazywania zainteresowanym.

 

Rodzina Ordyczyńskich- w Polsce mieszka zaledwie  kilka  lub kilkanaście rodzin o tym nazwisku, większość z nich mieszka w Leżajsku. Po kilka w lubelskim-3, zamojskim - 2, w byłym woj. chełmskim -6 i kieleckim-2, rzeszowskim - 12, we Wrocławiu -5.  Skąd pochodzą? Jaka jest historia tego rodu?

Prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa - Kierownik Pracowni Antroponimicznej
 z Zakładu Onomastyki  http://www.ijp-pan.krakow.pl/polski/polski/00/01/przew.php  - e-mail: AleksandraC@poczta.ijp-pan.krakow.pl  Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, przekazała mi informacje:

Ordyczyński figuruje w słowniku K. Rymuta "Nazwiska Polaków" T. II, pod hasłem " Orda", z tym wyjaśnieniem :

" od orda " dawne państwo tatarskie; tatarski obóz wojskowy" , a także od horda : "zgraja"

Miedzy innymi, pod tym hasłem, figurują także nazwiska Ordan, Ordanski, Ordakiewicz, Ordakowski, Ordaszewski, Ordecha, Ordecki, Ordenowicz, Ordega, Ordejuk, Ordych, Ordycz, Ordziejewski , Ordzin, Ordziniak , Ordzinski  itp

Istniała rodzina szlachecka na Polesiu ( w dawnym pow. pińskim) o nazwisku Orda i Ordycz herbu Ostoja, znana od XVI wieku.

Od tej podstawy może utworzono nazwisko Ordyczyński. Nb. wyraz orda, horda, oznaczający w języku polski ‘plemię, szczep Tatarów; tatarskie wojsko, hufce’ pochodzi od tureckiego ordu ’obóz’.

Orda - Poszukiwania genealogiczne

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (t. XVb,80) podaje, że dawna nazwa Kitajgrodu (miasteczka w pow. lipowieckim w dawnej gub. kijowskiej) brzmiała Ordyczów albo Ordyczowka, nazwy te miały pochodzić od dzierżawczyni Anny Ordyczowej.

Nazwisko to mogło także pochodzić od nazwiska Hordycz, występującego już w XV wieku (Ignacy Hordycz, mieszczanin z Krosna z r.1467). nazwisko to wywodzone jest od greckiego imienia Gordios, ros. Gordij, ukr. Hordij. Podstawą mógł być też ukraiński przymiotnik hordyj ‘wyniosły, dumny’.

Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw osobowych pod red. A. Cieślikowej, M. Malec i K. Rymuta składający się z 6 części autorskich.


                              

Aktualny wykaz Rodzin noszących obecnie nazwisko Ordyczyński:

 

Leżajsk- 15 osób

Ordyczyńska Anna, Ordyczyński Jerzy, Ordyczyński Tomasz www

Ordyczyńska Izabela, Ordyczyński Mateusz, Ordyczyński Sławomir  www

Ordyczyńska Renata, Ordyczyński Marek, Ordyczyński Maciej, Ordyczyński Aleksander, Ordyczyńska Anna Maria www

Ordyczyński Andrzej, Ordyczyńska Grażyna  www

Ordyczyńska Danuta, Ordyczyński Franciszek

 

Wrocław- 5 osób   www

Ordyczyńska Kalita Alicja

Ordyczyńska Urszula, Ordyczyńska Nicola, Ordyczyńska Agnieszka, Ordyczyński Mariusz

 

Kielce- 3 osoby

Ordyczyńska Urszula, Ordyczyński Wojciech, Ordyczyński Cezary www

 

Chełm-3 osoby

Ordyczyńska Teresa

Ordyczyńska Agnieszka  www

Ordyczyński Piotr

 

Zamość- 3 osoby

Margol (Ordyczyńska) Marta  www


 

 

 

Tree


 

Jeśli posiadasz jakieś powiązanie z rodzinami z tej strony, nosisz takie samo nazwisko, masz informacje, czy dostęp do starych książek telefonicznych,  napisz na adres:
 
aord@aordycz.com