www prywatne Wyszukiwarki genealogiczne Internetowe_forum_dyskusyjne_genealogów_amatorów_ FelietonyArchiwa Mapy Przydatne Herbarze

Powrót do strony głównej


WWW prywatne

Rodzina Jacka Kubisa  
Rothaug Genealogia Rodziny Rothaug
Ornatowski Polski portal genealogiczny z Tablicą Ogłoszeń i wieloma wiadomościami tematycznymi.
Potyczki z genealogią  Publikacja i poszukiwania obejmują nazwiska: Stankiewicz, Narbutowicz, Juniewicz, Kotarbiński, Lemanek, Dąbrowski, Cichoszewski, Wendlik, Kozłowski, Rogowski, Kłujsza
Joanna Szczepkowska  
Biografia Jana Parandowskiego  

Rodzina Oko

Dzieje Rodu Oko, Bilików, Graffów

Genealogia Graffów, Wodzińskich, Reichrdów i in.
Saga Rodu Kaczmarczyków  
http://www.jodkowski.pl/ Genealogia Jodkowskich
Jan Zappner  

http://wkiers.republika.pl/

http://pkiers.republika.pl/

http://kkiers.republika.pl/

Genealogia Kiersnowskich
http://soban3.republika.pl/ Genealogia Sobieszczańskich
http://ulas2.republika.pl/ Juliusz Ulas Urbański
http://www.selten.republika.pl/ Genealogia Seltenreichów
Hausner Historia Rodzinna Blog Wojtka Hausnera o rodzinie niemieckich kolonistów z Dornbach
Blog genealogiczny
Tablica pokrewieństw  
http://malgorzata-przodkowie.blogspot.com/ Blog genealogiczny Małgosi Nowaczyk
http://www.mrog.org/ Strony Macieja Roga

Strona Rodziny Lech-Seltenreich

Genealogia Seltenreichów, Lechów
Jola Kendziorek Genealogia Kendziorków, Romańskich, Gdulów
Rodzina Hasztów Genealogia Hasztów
Hanna Hofman Polańska Genealogia Polańskich, Hofmanów
Krzysztof Stankiewicz   Genealogia Krzysztofa Stankiewicza
Potyczki z genealogią Waldemara Stankiewicza  
Janusz Stankiewicz - genealogia rodziny  Strona rodziny Stankiewiczów z Mazowsza, forum dyskusyjne, ludzie, miejsca, historia Rodziny: Orzechowski, Zaręba, Dobosz, Śliwowski, Żaboklicki, Jaśkiewicz, Ołdak i inne

Góra

Wyszukiwarki genealogiczne

Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych
 
pod red. Prof. Kazimierza Rymuta, wydanego w wersji tradycyjnej przez Instytut Języka Polskiego PAN w Krakowie. Słownik prezentuje występowanie nazwisk w Polsce na początku lat 90-tych XX wieku. Dane zostały zaczerpnięte z systemu PESEL. Obok nazwiska występuje liczba osób żyjących w momencie pobierania danych z bazy PESEL wraz z podziałem geograficznym wg województw (układ 49 województw sprzed 1998).
Skrypt do przetwarzania skrótów w Internetowym Słowniku prof. Rymuta  
Księga Adresowa Polski 1929 Jewish Records Indexing - Poland, Inc  system JewishGen Family Finder (GFFF) i jego przeszukiwanieKsięga adresowa Polski z 1929r.jej przeszukiwanie.
http://www.jewishgen.org/databases/eidb/ellisgold.html  
Family Search Największy, genealogiczny serwis wyszukiwawczy rodzin i osób opracowany przez Mormonów
index/herbarzpolski.htm
index/herbarzszlachtywitebskiej.htm
index/szlachta1836-1861.htm

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie - Kolegiatura Mężykowej

Wyszukiwanie nazwiska Stankiewicz
Poczet szlachty
galicyjskiej i bukowińskiej

 
 
Łowcy nagrobków
headstonehunter.com
Headstone Hunter - Cemetery Photographs (fotografie starych nagrobków),

wyszukiwanie (także nazwisk).

Indeks Represjonowanych Ośrodek KARTA. Program badawczy zawierający imienną dokumentację losów obywateli polskich prześladowanych w ZSRR w latach 1939-1959, z możliwością przeszukania przez Internet.
Polish Order of the Virtuti Militari  
Forum Nobilium - Spis Treści "Forum Nobilium" czyli miejsce spotkań szlacheckich. Te strony są poświęcone jako pomoc dla osób badających historię, heraldykę i genealogię rycerstwa  i szlachty Polsko-litewskiej Rzeczypospolitej Obojga Narodów z szczególnym uwzględnieniem Ziem Ruskich czyli tzw. Galicję Wschodnią.
http://kdkv.narod.ru/1864/Spis-A-6.htm

http://www.ketrzyn.mm.pl/~wwmkiewicz/ws/rok_1864.htm

REPRESJONOWANI PO UPADKU POWSTANIA STYCZNIOWEGO-spis alfabetyczny "przestępców politycznych - 1864"
Baza nazw miejscowości z byłych wschodnich prowincji Niemiec (na wschód od Odry i Nysy)
 
Zawiera dane ponad 52600 miejsc oraz ponad 23500 zmian nazw miejscowości. Baza danych obejmuje następujące prowincje: Prusy Wschodnie. Prusy Zachodnie, Brandenburgia, Prowincja Poznańska oraz Śląsk. Zawiera nawet informacje, takie jak: młyny, mosty, pola bitew, drzewa
 

Góra

Internetowe forum dyskusyjne genealogów amatorów

FORGEN • FORUM GENEALOGICZNE • Genealogia w pytaniach i odpowiedziach • Strona głównaum/ FORGEN
http://www.genealodzy.pl/ GENEALODZY.PL
http://www.genpol.com/ GENPOL
"POLGEN"  Polska genealogiczna lista dyskusyjna
Kresowy Portal Genealogiczny  
Informacje dotyczące indeksów z Ksiąg parafialnych  
MyHeritagePL  
Poznań Projekt Baza danych małżeństw zawartych na Wielkopolsce w latach 1834-1884
 WTG Gniazdo Baza m. in. nekrologów z przedwojennej prasy wielkopolskiej
Lubelskie TG Baza indeksacji zasobów znajdujących się w Bibliotece Mormońskeij, a dotyczących terenów diecezji Lubelskiej (miasto Lublin). 
http://www.lezajskhistoria.pun.pl/forums.php

Niezależne forum dla fascynatów dziejami Lezajska

http://nasza-klasa.pl/school/202639 FORUM RODZINY ORDYCZYŃSKICH
http://nasza-klasa.pl/school/190425 FORUM RODZINY STANKIEWICZÓW

Felietony

Bez uprzedzeń
www.bezuprzedzen.pl
ciekawe artykuły, eseje i felietony na tematy genealogiczne
Aleksander M. Kuźmin o heraldyce Geneza herbu
Urzędy Staropolskie  
Tropami przodków
www.sokolowska.home.pl
Gazeta Sokołowska
Prabaki wychodzą z ram Rody, rodziny, korzenie- artykuł z Polityki
Niemce z Kamienia O austriackich kolonistach
   
   

Góra

Archiwa

Centralne Archiwum Wojskowe zasoby Archiwum
Archiwum Państwowe w Rzeszowie  
Archiwum Państwowe w Przemyślu  
wbc.poznan Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Góra

Mapy

   
   
   
Kresy Wschodnie Mapy Kresów Wschodnich
Litwa Mapa Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII w.
Mapa Litwy Bardzo dokładna
Łemkowszczyzna
 
Mapy południowo-wschodniej części Polski (na południe od linii Tarnów-Rzeszów-Jarosław) oraz części obecnej Słowacji i Ukrainy [w skali 1:100 000]

Góra

Przydatne

http://www.genotype.pl/ Poradnik, bazy danych
http://genealog.home.pl/ Polski serwis genealogiczny Ryszarda Jurzaka
TYGODNIK ILUSTROWANY 1861 t TYGODNIK ILUSTROWANY 1859-1860 t.1 i 2

http://brozbar1.webpark.pl/helga.html

przedstawił  książkę Giseli Hildebrandt , która napisała wraz z studentem Otto Adamskim w roku 1942 pod tytułem ?"Dorfimfersuchungen in dem alten deutsch-ukrainischen Grenzbereich von Landshuf" czyli po polsku "Stosunki ludnościowe na pograniczu ukraińsko niemieckim koło Łańcuta"
Biografie i genealogie  
Polski Słownik Biograficzny.  
Kolonizacja w Galicji -materiały Ludwiga Schneidera materiały poświęcone badaniu historii rodzin niemieckich potomków z austriackich prowincji Galicji
http://www.fallingrain.com/world/index.html Baza miejscowości
   
Getionary Słownik ang-pol
http://www.yahoo.com/  
Maplandia-Leżajsk z satelity  
http://www.google.pl/  

Góra

Herbarze

HERBARZ NIESIECKIEGO (ang)  
Herbarz Bonieckiego  
Herbarz  
Mały Herbarz Adama Kromera Amatorska i hobbystyczna strona
poświęcona herbom wszelakim, a także polskim flagom i chorągwiom
Herby rodów szlacheckich Wielkiego Księstwa Litewskiego  
   
   

     

Księga Gości-przeglądanie Powrót do strony głównej

Annie O                 

Strona utworzona: 2002-05-02

Aktualizacja strony: 2011-03-26