Powrót do strony głównej

MENU

Zobacz:

Linki


 


LISTA LEŻAJSZCZAN - ABSOLWENTÓW UJ

O mnie

Chciałabym stworzyć listę Leżajszczan - Absolwentów UJ, aby umożliwić im nawiązać kontakt i przywołać wspomnienia dobrych, studenckich czasów.

"To właśnie w murach najstarszej i najznamienitszej z polskich uczelni swą życiową drogę rozpoczynały kolejne pokolenia wybitnych naukowców, mężów stanu, duchownych, ludzi kultury i sztuki. Stworzenie między absolwentami więzi opartej na wspólnych uniwersyteckich korzeniach oraz realizacja szczytnych celów dla dobra Uczelni, jej studentów oraz kadry naukowej to idea godna pochwały i wsparcia". (prof. Jacek Majchrowski Prezydent Miasta Krakowa)
Osoby zainteresowane pomysłem proszę o kontakt i nadsyłanie kandydatów.

 

Nazwisko i imię

Kierunek studiów

Lata studiów

Informacje/adres kontaktowy

  Baj Jan ur. 1882 w Grodzisku Dolnym. Wydział Prawa 1905/06-1909/10 Syn Jakuba. Gimn. św. Anny w Krakowie [1]
  Bauer Zygmunt Polonistyka  

www

  Bejster Michał ur. 1858 w Żołyni Wydział Prawa 1882/83-1885/86 Syn Michała. Gimn. w Rzeszowie [1]
  Biały Jan ur 1885 w Korniaktowie Wydział Prawa 1874/75-1877/78 Syn Marcina. Gimn. w Rzeszowie. [1]
  Biały Jan Franciszek ur 1888 w Korniaktowie Wydział Prawa 1910/11-1913/14 Syn Józefa. Gimn. w Rzeszowie. Dr. praw uzyskał 28 VII 1919. [1]
  Biały Teofil ur 1859 w Korniaktowie Wydział Prawa 1878/79-1881/82 Syn Marcina. Gimn. w Przemyślu. [1]
  Bielak Michał ur 1884 w Kuryłówce Wydział Prawa 1905/06-1908/09 Syn Antoniego i Marii Koby. Gimn. ś. Jacka w Krakowie. Dr. praw uzyskał 27 VII 1912. [1]

Dyrektor w Departamencie Min. Skarbu.

www

  Chmura Tomasz kapucyn imię zakonne Justyn ur 13 X 1867 w Wólce Grodziskiej Wydział Teologiczny UJ 1891/92 Syn Jana. Gimn. w Rzeszowie. Studia teologiczne w Innsbrucku. [1]
  Chrzan Franciszek ur. 1846 w Grodzisku Dolnym Wydział Teologiczny UJ 1869/70-1872/73 Syn Sebastiana. Gimn. w Rzeszowie. [1]
  Cichoń Barbara Filologia Polska 1973-1978  
  Depowski Józef ur 2 III 1890 w Łopuchowej pow. ropczycki

Filologia polska i Filozofia teoretyczna

1911/12-1913/14

Syn Michała. [1]

www

  Eustachiewicz Stanisław Zygmunt ur. 1882 w Leżajsku Wydział Prawa 1902/03-1906/07 Syn Józefa. Gimn. w Jarosławiu. [1]
  Federkiewicz Roman Historia 1984-1997  
  Franus Zdzisław      
         
  Fus Jan ur. 1888 w Żołyni Wydział Prawa 1904/05-1905/06 Syn Wojciecha. Gimn. w Rzeszowie. [1]
  Gröger Józef    

www

  Guzy Jan ur. 1891 w Brzózie Stadnickiej Wydział Prawa 1910/11 Syn Franciszka. I Gimn. w Rzeszowie. [1]
  Hausner Alfred Wojciech ur. 7 II 1887 w Tarnawcu (Dornbach). Wydział Prawa 1907/08-1911/12 Syn Franciszka i Elżbiety Beigert. [1] Gimnazjum w Podgórzu (1907.

www

  Hausner Henryk ur. 1886 w Tarnawcu (Dornbach). Wydział Prawa 1908/09 Syn Jana rolnika w Garbarzach pow. jarosławski. Gimn. w Dębicy. [1]
  Hausner Władysław ur 1894 w Tarnawcu (Dornbach). Zm. 1949 Kraków Wydział Prawa 1917/18 Syn Adolfa w Podgórzu (Kraków) i Laury Kahl. Gimn. Sobieskiego w Krakowie. [1]

www

  Horoszko Jan ur 1878 w Kuryłówce (gr-kat.) Wydział Prawa UJ 1901/02 Syn Mykity. Studia na UJK we Lwowie. [1]
  Kahl Eugeniusz Wilhelm ur. 22 I 1872 w Tarnawcu (Dornbach) Wydział Prawa 1894/95-1897/98

Syn Serwacego i Elżbiety Wagner. [1]

www

  Kałamarz Marta Biologia 1997-2001  
  Karasiński Wiesław Historia 1983-1988  
         
  Klimek (Gdula) Małgorzata Biologia 1971-1976

www

  Kołcz Jan ur. 1846 w Wólce Grodziskiej Wydział Filozoficzny UJ 1870/71-1871/72 Syn Marcina. Gimn. w Rzeszowie. [1]
  Kornafel Jan ur 1893 w Grodzisku Dolnym Wydział Filozoficzny UJ oraz Wydział Prawa 1913/14 (WF)

1917/18 (WP)

Syn?, opiekun Andrzej Czerwonka. [1]
         
  Kosiarski Marian Filologia polska  

www

  Kurek Józef ur. 1857 w Żołyni Wydział Prawa UJ 1877/78-1880/81 Syn Feliksa. Gimn. w Przemyślu
  Litwin Alicja      
  Lorendowicz /Larendowicz Franciszek Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego  

www

  Mach Andrzej ur 1866 w Żołyni Wydział Lekarski UJ 1888/89-1893/94 Syn Jakuba. Gimn. w Rzeszowie. Dr. wszech nauk lekarskich uzyskał 22 XI 1895. [1]
  Mach Antoni ur 1863 w Grodzisku Wydział Prawa UJ 1887/88-1889/90 1894/95-1895/96 Syn Michała. Seminarium Duchowne (łacińskie) w Przemyślu. [1]
  Mach Józef ur 1893 w Żołyni Wydział Prawa UJ 1912/13-1915/16 Syn Andrzeja. I Gimn. w Rzeszowie.
  Maj Jan ur 1891 w Grodzisku

Wydział Lekarski UJ

1916/17-1917/18 Syn Anny rolniczki, studia na UJK we Lwowie. [1]
  Mazurek Józef ur 15 III 1882 w Grodzisku Dolnym Wydział Teologiczny 1902/03-1905/06 Syn Wawrzyńca, Gimn. w Jarosławiu. [1]
  Michalewska Agnieszka

Biologia

1997-2001

 
  Motyka Tomasz ur 2 XII 1874 w Nowosielcu pow. przeworski Wydział Filozoficzny UJ 1901/02-1904/05 Syn Bartłomieja. Gimn. w Jarosławiu, Przemyślu i Rzeszowie. [1]
  Murdzia Jan ur 1854 w Wierzawicach Wydział Prawa UJ 1876/77-1877/78 Syn Marcina. Gimn. w Rzeszowie [1]
  Nowiński Bronisław Prawo    
         
  Ordyczyńska (z d. Stankiewicz) Anna Biologia 1973-1978

www

  Ordyczyński Mieczysław Historia  

www

  Panek-Lachowicz Maria Mat-Fiz-Chem    
  Pawul Marzena Ochrona Środowiska-Wydz. Chemii

2006-2008

www

  Pelc Michał ur 14 IX 1883 w Giedlarowej Wydział Filozoficzny UJ 1903/04-1906/07 Syn Franciszka. Gimn. w Rzeszowie. [1]
  Piela (z d. Kusy) Danuta Historia  

www

  Pysz Franciszek Benedykt ur 1850 w Grodzisku Górnym Wydział Teologiczny UJ 1874/75-1876/77 Syn Stanisława. VIII klas Gimn. w Nowym Sączu. [1]
  Reichert Jan ur. 1880 w Dornbach par. Tarnawiec. Wydział Prawa UJ

Wydział Filozoficzny UJ

1901/02 (WP)

1902/03 (WF)

Syn Józefa rolnika z Kuryłówki koło Leżajska. Gimn. w Jarosławiu.

www

  Reising Wojciech ur 17 XII 1886 w Dornbach par. Tarnawiec Wydział Filozoficzny UJ 1906/07-1910/11 Syn Anny wdowy. Gimn. św. Anny i IV Gimn. w Krakowie [1]
         
  Sikorski Narcyz ur 1853 w Jelnej Wydział Filozoficzny Uniwersytet Wiedeński

oraz UJ

1876/77 (WF Wiedeń)

1877/78-1881/82 (UJ Kraków)

Syn Adama. [1]
  Staroń Jan ur. 1879 w Brzyskiej Woli Wydział Prawa UJ 1904/05-1909/10 Syn Wawrzyńca. Gimn. w Rzeszowie i Krakowie [1]
  Stępień Kazimierz ur 1883 w Brzózie Królewskiej Wydział Prawa UJ 1906/07-1909/10 Syn Stanisława. II Gimn. w Rzeszowie [1]
  Stępień Michał ur 1881 w Brzózie Królewskiej Wydział Lekarski UJ 1912/13, 1917/18-1921/22 Syn Józefa. II Gimn. w Rzeszowie. Dr. wszech nauk lekarskich uzyskał 20 VI 1923 [1]
  Szczęsny Roman Geografia 1949-1952

www

  Szeliga Jakub    

www

  Szpila Józef ur 1886 w Grodzisku Dolnym Wydział Prawa UJ 1908/09 Syn Jana. Gimn. w Rzeszowie [1]
  Szpilka Jędrzej Franciszek ur 1843 w Żołyni Wydział Teologiczny UJ 1872/73-1873/74 oraz 1877/78 I sem. Syn Jędrzeja. Gimn. w Rzeszowie. Teologia na UJK we Lwowie
  Szpunar Feliks ur 15 X 1882 w Dąbrówce pow. łańcucki Wydział Filozoficzny UJ 1902/03-1907/08 Syn Zofii. Gimn. w Rzeszowie [1].
  Szymański Jan ur 1859 w Woli Zarczyckiej Wydział Filozoficzny UJ 1880/81-1886/87 Syn Wojciecha. Gimn. w Rzeszowie [1]
  Scieżka Stanisław ur 1870 w Grodzisku Wydział Prawa UJ 1894/95-1897/98 Syn Walentego. Seminarium Duchowne w Przemyślu [1]
  Scieżka Stanisław ur 1869 w Grodzisku Wydział Prawa UJ 1905/06-1907-08 Syn Walentego.  [1]
  Śmiałek Wincenty ur 18 VII 1863 w Wólce Grodziskiej Wydział Filozoficzny UJ 1884/85-1887/88 Syn Józefa. Gimn. w Rzeszowie.  Dr. filozofii uzyskał 7 X 1891 [1].
  Tołpa Jakub Mikołaj (reformat) ur 1841 w Grodzisku Wydział Teologiczny 1867/68-1871/72 Syn Józefa rolnika. [1]
  Tryniecki Bolesław Medycyna  

www

  Ks. Tyczyński Antoni Medycyna    
  Zawadzka Malgorzata Prawo   MZawadzka@mazlegal.com

www.mazlegal.com

  Zawilska (z d. Kwiecińska) Małgorzata Chemia 1973-1978

www

  Zawilski Zbigniew Prawo  

www

  Zengteller Ludwik Filozofia 1901

www

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

***

Źródło:

[1] Banach Andrzej Kazimierz - Młodzież chłopska na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1860/61 - 1917/18. Rozprawa habilitacyjna. Instytut Historii UJ. Księgarnia Akademicka. Kraków 1997

Jeżeli nie zgadzacie się na umieszczenie swojego adresu kontaktowego (e'mail, gg) na stronie, to prosimy o zaznaczenie tego w wiadomości

Księga Gości Anna Stankiewicz Ordyczynska


 

Strona utworzona: 2005-02-19

Aktualizacja: 2016-06-08

Księga Gości-przeglądanie